การเรียนรู้วุฒิภาวะผ่าน ‘หวยฮานอยสด’: สะท้อนจากครู

อาจจะดูแปลกที่ครูจะติดตาม ‘หวยฮานอยสด’, แต่ความจริงคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระบบนี้มีความเกี่ยวข้องกับการสอนในห้องเรียนของฉันมากกว่าที่คุณคิด. ‘หวยฮานอยสด’ เป็นประสบการณ์ที่ท้าทายความคิดที่จำกัดเรา ทำให้เราต้องสร้างและปรับเปลี่ยนเป้าหมายเราอยู่เสมอ และยากที่จะทายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น.

ในฐานะครู, ฉันเห็นว่า ‘หวยฮานอยสด’ มีประโยชน์ในการสร้างมิติของการสอนที่แตกต่างออกไป. การสร้างสรรค์คือสิ่งที่ครูต้องทำกับนักเรียนของพวกเขาเช่นกัน. เราต้องสร้างสถานการณ์ใหม่ๆ ที่นักเรียนสามารถทดลองและเรียนรู้ นี่คือที่ที่ ‘หวยฮานอยสด’ และห้องเรียนของฉันมีความคล้ายคลึงกัน.

‘หวยฮานอยสด’ ทำให้เราสามารถเรียนรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง, และสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้. ในทางเดียวกัน, ในห้องเรียน, นักเรียนของฉันต้องรับรู้และเข้าใจข้อจำกัดของตนเอง. ‘หวยฮานอยสด‘ สอนให้เรารู้ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเราเองได้เช่นเดียวกับที่เราพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจและความอดทนผ่าน ‘หวยฮานอยสด’. การออกแบบและเลือกเลขที่เหมาะสม, การรอคอยผล, และการปรับตัวต่อผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง, ทั้งหมดนี้เป็นการสอนวุฒิภาวะและความยืดหยุ่นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน.

เราเรียนรู้จาก ‘หวยฮานอยสด’ ว่าเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อความผิดหวังและความล้มเหลว. อย่างเช่น, เมื่อเราไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ, เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์นั้น, ปรับแผนของเรา, และทดลองอีกครั้ง. นี่คือการสอนนักเรียนของฉันที่ความผิดหวังและความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าจบสิ้น, แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเอง. ในทางกลับกัน, ‘หวยฮานอยสด’ ยังสอนให้เราเห็นความสำคัญของการเฉลิมฉลองความสำเร็จแม้จะเล็กน้อย. ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร, การให้ตัวเราเฉลิมฉลองการพยายามที่หาง่ายๆนั้นสำคัญ. ฉันสอนนักเรียนของฉันให้ฉลองความสำเร็จของตนเอง, ไม่ว่าจะมากหรือน้อย, เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความพอใจในตน.