Category: ระบบการเมืองไทย

ผบ ทอ เตรียม C-130 พร้อมอพยพคนไทยในไต้หวันทันที หาก รบสั่งการ

มนตรี รูปสุวรรณ. (2552).รศ.ดร.. บทบาทวุฒิสภาในการปฏิรูปการเมือง.วารสารจุลนิติ ฉบับ ก.ค. กลุ่มที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. (เดิม 53 เสียง) และ รทสช. (เพิ่งก่อตั้งพรรค ไม่มีเสียง) – น่าจะได้ที่นั่งรวมกันไม่เกิน a hundred and sixty เสียง ภายใต้การประเมินบนฐานที่ว่าทุกคน-ทุกพรรคมีคะแนนนิยมเท่าเดิม ทว่าโดยข้อเท็จจริง คะแนนของทั้ง พปชร. ได้ย้ายไปเติมให้พรรคอื่น ๆ ด้วยหลังผู้แทนราษฎรหลายคนย้ายไปสังกัดทั้ง ภท. ที่เพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่ถึง 2 เดือนออกตัวว่าแม้เขาจะไม่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทย แต่ก็ถือว่าเป็น “น้องใหม่ที่เพิ่งคลอดออกมาจากกระบวนการประชาธิปไตย …